Tarihçe

Bougainville Travel Office Kaş, Turkey

Bougainville Turizm Ofisi, Kaş, Turkey

BT resmi olarak 1994 yılında “Kaş Tekel Eski Binasında” kurulmuştur. O zamanlar ürettiği ilk ürün yakın köylerde düzenlediği Eşek Turudur. Daha sonra birkaç havaalanı transferi de yapmıştır. Şimdilerdeki 3 ortağın bir araya gelme hikayesi ise 1995 yılında gerçekleşmiştir. Bunu takip eden yıllarda BT büyük bir atılım içerisine girip öncelikle Akdeniz Bölgesinde sonrasında ise Türkiye’de en önemli outdoor aktiviteleri yapan acente haline gelmiştir. Bugün bünyesinde 70 e yakın personel himaye eden BT nin işlettiği 2 adet otel ve 1 adet dalış okulu vardır.  BT bugün artık tüm dünyada irili ufaklı pek çok saygın tur operatörleri ve topluluklarla iş ortaklığı yapmaktadır.

Phil, Ufuk, Tevfik, Bougainville Travel ekibini ve Kaş halkını facebook sayfalarımızda bulabilirsiniz,  Bougainville Turizm ve Bougainville Dalış.

Bougainville Turizm, kaynağını doğrudan çevreden almakta ve “Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Turizm” çatısı altında ziyaretçilerin çevresel duyarlılıklarına yaptığı aktiviteler aracılığıyla hizmet etmekte ve bundan gelir kazanmaktadır. Bougainville Turizm’in anlayışı; ekonomik, toplumsal ve estetik gereksinimleri karşılarken çevresel kaynakların sürekliliğini sağlayarak tatmine dayalı kazançlar aramayı amaç edinen bir turizm anlayışıdır.

Bougainville Turizm kurulduğu günden bu yana hep sosyal sorumluluk ilkesine sadık kalarak pek çok projede yer almış, bazı projelerin ise bizzat yaratıcısı olmuştur. Bunun en önde geleni ise şüphesiz her yıl düzenlenen Meis-Kaş Yüzme Yarışmasıdır.